ภาษาไทย in English
 
 
 Exampel of restoration of electric equipment Download (ppt 1.1 MB)

การเดินทางของมูลนิธิฯ บันทึกบทเรียน จากก้าวย่างที่ผ่านมา สู่ความท้าทายในภายหน้า Download (PDF File 327KB)

รายการตรวจสอบการประยุกต์ใช้ทีคิวเอ็มขั้นวางรางฐาน Download (PDF File 133KB)

© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th