ภาษาไทย in English
 
 
 


ปิดฉากการจัดงาน The 11th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ยิ่งใหญ่และประสบผลสำเร็จเกิดคาด

     มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้ปิดฉากการจัดงานทีคิวเอ็มครั้งที่ 11 อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับจากองค์กรคุณภาพ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกทั้งในงานยังได้พบกับการนำเสนอบทความจากองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในการทำที คิวเอ็ม และกูรูทางด้านทีคิวเอ็มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทีคิวเอ็ม โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค


7 องค์กรคุณภาพคว้ารางวัลศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นานานุกูล หรือ รางวัล Best of the Best Award

     เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้จัดงานการประชุม The 11th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอบทความที่มีแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี โดยมี 7 องค์กรคุณภาพคว้ารางวัล Best of the Best ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานบ้านโพธิ์ และโรงงานสำโรง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) บริษัท ไทยโพลีเอททิลีน จำกัด บริษัท ศิครินทร์ จำกัด โรงพยาบาลอัมพวา และบริษัท แพนเอซียอุตสาหกรรม จำกัด


บทความเรื่อง การพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care) จากโรงพยาบาลอัมพวา คว้ารางวัล Popular Vote

     จากการประกาศผลรางวัลบทความยอดนิยม หรือ Popular Vote ในงานการประชุม The 11th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา บทความเรื่อง การพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care) โดยนางภาวนา สาระสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้นำเสนอบทความจากโรงพยาบาลอัมพวา ได้นำเสนอบทความจนเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน และ คว้าคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดในห้องประชุม มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในการคิดค้นกระบวนการดูแลผู้ป่วยและเป็นกำลังใจ ให้โรงพยาบาล ได้ส่งเสริมผลักดันกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จต่อไป


งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย(TQM Cocktail Party)
 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี โดยมี คุณพารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา คุณประสิทธิ์ ตันสุวรรณ และศ.ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรเล่าถึงที่มาที่ไปของมูลนิธิฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในงานเลี้ยงดังกล่าวได้มีผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ

 


ปิดฉากการจัดงาน The 10th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ยิ่งใหญ่และประสบผลสำเร็จเกิดคาด
     มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้ปิดฉากการจัดงานทีคิวเอ็มครั้งที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ Quality Journey Through People : คนบนวิถีสู่คุณภาพ ร่วมกับคุณประสิทธิ์ ตันสุวรรณ  อีกทั้งในงานยังได้พบกับองค์กรตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการทำทีคิวเอ็ม และกูรูทางด้านทีคิวเอ็ม ตลอดจนการนำเสนอบทความที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี 9 บทความ โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค


5 องค์กรคุณภาพคว้ารางวัลศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นานานุกูล หรือ รางวัล Best of the Best Award จากการนำเสนอบทความในงานการประชุม The 10th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
       เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้จัดงานการประชุม The 10th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอบทความที่มีแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี โดยมี 5 องค์กรคุณภาพคว้ารางวัล Best of the Best ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เครือข่ายหน่วยงานผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด และบริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด


บทความเรื่อง การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนาน โดย เครือข่ายหน่วยงานผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช คว้ารางวัล Popular Vote จากผู้เข้าร่วมงาน การประชุม The 10th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
       จากการประกาศผลรางวัลบทความยอดนิยม หรือ Popular Vote ในงานการประชุม The 10th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา บทความเรื่อง การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนาน โดยนายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำเสนอบทความจากโรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้นำเสนอบทความจนเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยคว้าคะแนนรางวัลกว่าครึ่งหนึ่งของผู้โวตคะแนนทั้งหมดในห้องประชุม มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอหนุ่มผู้นี้ ได้มีกำลังใจผลักดันกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จต่อไป


การจัดงาน The 9th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 51 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
     โดยได้รับเกียรติจาก คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากองค์การด้านคุณภาพทั่วเอเซีย ร่วมปาฐกถาพิเศษ อีกทั้งมีการนำเสนอบทความ Best Practices จากบริษัทที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในแต่ละสาขา อาทิ บริษัท เคาร์เตอร์เซอร์วิส จำกัด , บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด , บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด , บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด , SCG Logistics Management Co., Ltd , บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


CP All บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Popular Vote ในเวที Best Practices in Thailand ประจำ 2551 นางนัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้นำเสนอบทความเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยแนวคิดแบบ Harmony จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมงานให้ได้รับรางวัล TQM Popular Vote Award ประจำปี 2551


4 องค์กรคุณภาพคว้ารางวัลศาตราจารย์สุรศักดิ์ นานานุกูล (Best of the Best Award)
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด , บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานสำโรง , โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ SCG Logistics Management Co.,Ltd. คว้ารางวัล Best of the Best Award


โครงการประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นด้านจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ประจำปี 2551..more..


นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 8th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ..more..


บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) คว้ารางวัล ศ.สุรศักดิ์ นานานุกูลนานานุกูล  ( Best of the  Best) ในงาน  The 8th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ..more..


บทความเรื่อง “การจัดการของเสียอันตรายด้วยเตาเผาสำหรับหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ” จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คว้ารางวัล Popolar Vote ในงาน  The 8th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ..more..


 

© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th