ภาษาไทย in English
 
 
 


ฉบับที่ 16 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558 (pdf file 5.29 MB)
TQM Overview : กับ 10 แนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ทำ TQM ประสบผลสำเร็จ
ฉบับที่ 15 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558 (pdf file 1.55 MB)
การจัดการคุณภาพ คือคุณภาพในการจัดการ
ฉบับที่ 14 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558 (pdf file 965 KB)
นกสีฟ้า
ฉบับที่ 13 ประจำเดือน เมษายน 2556 (pdf file 1.29 MB)
คนเก่ง กับ คนดี ท่านจะเลือกใคร ?
ฉบับที่ 12 ประจำเดือน มีนาคม 2556 (pdf file 2.00 MB)
จาก TQM สู่ TIM : การบริหารจัดการองค์กรในศวรรตที่ 21
ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (pdf file 1.32 MB)
การทำเป็นมาตราฐานคือ ลิ่ม ป้องกันความผิดพลาด
ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มกราคม 2556 (pdf file 1.81 MB)
การฝึกอบรมพนักงานใน SCI
ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 (pdf file 1.20 MB)
บริการลูกค้าด้วยหัวใจ ทำ(ให้)ได้ทุกวัน
ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2555 (pdf file 4.27 MB)
กระบวนการทำงาน S_I_P_O_C
ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2555 (pdf file 2.02 MB)
ผู้นำคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ฉบับที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2555 (pdf file 1.51 MB)
การวิเคราะห์ ราก ดิน ปุ๋ย องค์การ
ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 (pdf file 1.16 MB)
นวัตกรรม เริ่มจากผู้บริหาร (เชื่อหรือไม่??)
ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2555 (pdf file 1.35 MB)
Learning while Teaching : TQA Criteria
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2555 (pdf file 650 KB)
KPI ทำให้องค์กร "ยอดเยี่ยม" หรือ "ยอดแย่" กันแน่นะ !!!
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 (pdf file 420 KB)
ความรู้ ความเข้าใจ และการสนองตอบความต้องการ
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2555 (pdf file 1.08 MB)
การบริหารจัดการน้ำที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ ประหยัดงบ ทำได้ทันที ป้องกันน้ำท่วมได้ 100%

 

 

© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th