ภาษาไทย in English
 
 

 
ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา
ภาพงาน TQM Forum ครั้งที่ 26
การสร้างคน ใส่ใจลูกค้า สู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
ภาพงาน The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559
ภาพงาน TQM Forum ครั้งที่ 25
สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
ภาพงาน TQM Forum ครั้งที่ 24
คนคุณภาพ...สร้างองค์กรคุณภาพ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558

More Symposium ... More TQM Forum ...
© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th
สถิติเว็บไซต์
Staff Email